HAARLEM, Bavokerk - erfgoedfoto.nl
Haarlem - Sint-Bavokerk

Haarlem - Sint-Bavokerk

Het houten koorhek tussen het binnenkoor en de noordelijke zijbeuk. De detaillering vertoont een mengsel van gotische en vroeg renaissance elementen.

00b Periode00b1 Seizoen04 Middeleeuwen na 120007 Provincie NoordHollandA01 InterieurCat03 Religie KerkenLenteLiturgie altaren preekstoelen orgels vontObj02 Diversen